Godøysund Ekspressen
Ledig for oppdrag langs Vestlandskysten

- Transport
- Blåturer
- Sight-seeing

Mogelegheit for servering
- øl og vinrett

 

Informasjon     Tid     Kontakt